ข้อตกลงและเงื่อนไข

การรับประกันสินค้าของ POWERTECH.ME

รายละเอียดการรับประกันและการเคลมสินค้าใหม่

เคลมสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้าทันทีเมื่อพบอาการเสียหรือชำรุด (เมื่อสินค้าถึงมือ Powertech ไม่นับสินค้าที่มีศูนย์บริการในไทย สามารถเคลมที่ศูนย์ได้โดยตรง)

สินค้ารับประกันนานสูงสุด 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภทโดยมีระยะเวลาการรับประกันต่ำที่สุดคือ 1 เดือน เราจะบอกระยะเวลาการรับประกันที่ตัวสินค้าทุกตัว)

หากพบว่าสินค้าชำรุด เสียหายเนื่องจากการขนส่ง ให้ติดต่อกลับด่วนภายใน 24 ชม.

หากสินค้าที่ชำรุดและทางร้านไม่มีสินค้าตัวนั้นแล้วจะทำการเปลี่ยนตัวใหม่ ที่ใกล้เคียงที่สุดและราคาเท่ากันให้แทน

สินค้าที่มีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี โดยบริษัทนำเข้าเป็นผู้ประกันให้ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้โดยตรงตามที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 เงื่อนไขการรับประกัน

สินค้าที่อยู่ในประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกล่องและอุปกรณ์ครบทุกชิ้น ห้ามขีดเขียนใดๆลงสินค้าและกล่องสินค้า รวมทั้งต้องไม่ฉีกขาด

2. สติ๊กเกอร์รับประกัน (วอยด์) อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกแกะหรือหายไป

3. ไม่แกะหรือถอดชิ้นส่วนสินค้าเพื่อซ่อมเอง

4. ไม่ตกพื้น ตกน้ำหรือมีร่องรอยการไหม้และชื้นอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้

5. สินค้าไม่แตก หัก สีลอก บิ่น และมีชิ้นส่วนสินค้าหายไป

6. ไม่รองรับความเสียหายอันเกิดมาจากอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้มาตราฐาน

7. ไม่รองรับความเสียหายที่มีสาเหตุจากลูกค้าใช้งานไม่ถูกต้อง หรือใช้งานผิดประเภท

8. สินค้าต้องซื้อจาก Powertech.me เท่านั้น

9. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขการรับประกัน ในบางเคสที่มีปัญหาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 Remark การรับประกันสินค้า

สินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกันขั้นต้นทั้ง 9 จะถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที

Powertech คิดค่าบริการการส่งเคลม 30 บาท ต่อการส่งกลับ (ไปรษณีย์ลงทะเบียน)

สินค้าซื้อแล้วไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนแบบสินค้าได้

 วิธีการเคลมสินค้า (ขั้นตอนส่งเรื่องพิจารณาการเคลม)

หลังจากลูกค้าพบปัญหาให้แจ้งทาง Powertech ทันทีและส่งอีเมล์แจ้งเรื่องการเคลมมาที่ services@powertech.me โดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. หัวอีเมล์ให้พิมพ์ว่า แจ้งเคลมสินค้าตามด้วยชื่อสินค้า

2. ในเนื้อหาอีเมล์แจ้ง ชื่อสินค้าและรุ่นของสินค้า

3. อาการเสียของสินค้า พร้อมภาพถ่ายสินค้าและแพ็คเกจ

4. เลขที่ใบสั่งซื้อ พร้อมแจ้งวันที่สั่งซื้อสินค้า

5. ชื่อ นามสกุลและที่อยู่ลูกค้าของตัวแทน (ตัวแทนต้องแจ้งเคลมชื่อและที่อยุ่ของลูกค้าให้ตรงกับพัสดุที่ส่งกลับมาเคลม)

6. รอเจ้าหน้าที่ส่งแบบฟอร์มการเคลมให้และแจ้งผล (ปกติแล้วไม่เกิน 24 ชม. ในวันทำการ)

วิธีการเคลมสินค้า (ขั้นตอนการส่งคืนและส่งสินค้ากลับ)

1. เขียนอธิบายอาการเสียของสินค้าใส่กระดาษและแนบมาพร้อมกับสินค้า

2. จัดส่งสินค้ากลับมาที่ Powertech แจ้งสถานะพัสดุให้เจ้าหน้าทราบทางอีเมล์ พร้อมชำระค่าบริการ 30 บาท

3. เมื่อทาง Powertech ได้รับสินค้า ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันที

4. ระยะเวลาการส่งสินค้าเคลม 2-5 วันทำการ

หมายเหตุ: การเคลมสินค้าทุกชนิดต้องแจ้งเคลมและรอการตอบกลับก่อนเท่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพัสดุและสินค้าเคลมที่ไม่แจ้งทางทีมงานเราก่อน ต้องได้รับการอนุมัติเคลมทางอีเมล์เท่านั้น

คุณกำลังฟัง  |  แสงเดียว - WanYai